Title: Použití plátovaných trubek na kritická místa kotlů pro energetiku
Other Titles: The cladding tubes for the energetic boiler critical parths application
Authors: Horváth, Ladislav
Horváth, Jakub
Janovec, Jiří
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 103-106.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51372
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: plátované trubky;energetika;výpočtové řešení
Keywords in different language: cladding tubes;energy;numerical modeling
Abstract: Příspěvek uvádí do problému aplikace plátovaných trubek pro specifická degradační prostředí. Uvádí možnosti rozšíření použití plátovaných trubek pro aplikaci v energetice. V případě energetických bloků je nutné brát v úvahu teplotní zatížení při provozu, které může způsobit vážné problémy na plátovaném rozhraní. Příspěvek uvádí výpočtové řešení na plátovaném rozhraní nosného a ochranného materiálu.
Abstract in different language: Introduction of this paper briefly introduce into application of the cladding tubes under specific degradation conditions. One of the specific applications of cladding tubes can be for power boilers, respectively for heat exposed boiler parts. It is necessary keep in mind heat exposition in this application. Elevated temperature can cause serious problems for cladding surface. This paper present results of the cladding surface numerical modeling.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-149-152.pdfPlný text524,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.