Title: 35 let automatizovaného nedestruktivního zkoušení TNR TYPU VVER
Other Titles: 35 years of automated non-destructive testing of wwer type reactor pressure vessels
Authors: Vít, Jan
Stainer, Lukáš
Skála, Zdeněk
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 111-114.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51374
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: tlaková nádoba reaktoru;typ VVER;nedestruktivní testování
Keywords in different language: reactor pressure vessel;WWER;non-destructive testing
Abstract: Provozní nedestruktivní kontrolou tlakové nádoby reaktoru 2. bloku elektrárny V-1 (EBO) z vnitřního povrchu v roce 1982 byla zahájena ve firmě ŠKODA Plzeň etapa automatizovaného zkoušení na jaderných elektrárnách typu VVER. Stručné ohlédnutí do historie, zajímavé informace a zejména současný stav provozních kontrol ve společnosti ŠKODA JS a.s. jsou hlavní náplní příspěvku.
Abstract in different language: The period of automated testing on WWER type nuclear power stations started in ŠKODA Plzeň company in 1982 by the in-service inspection of reactor pressure vessel of V-1 power station (EBO) Unit 2 from the inner surface. Short look back, interesting information and mainly the present state of in-service inspections in ŠKODA JS a.s. company are the main contents of the paper.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-157-160.pdfPlný text1,06 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51374

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.