Title: Stavebně technické průzkumy betonových konstrukcí v elektrárnách
Other Titles: Investigations of concrete structures in power plants
Authors: Marková, Jana
Mlčoch, Jan
Sýkora, Miroslav
Prešl, Kamil
Molnár, Jan
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 115-118.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51375
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: elektrárna;stavebně technický průzkum;beton
Keywords in different language: power plant;construction engineering survey;concrete
Abstract: Příspěvek se zaměřuje na kritické posouzení požadavků na stavebně technické průzkumy uvedené v mezinárodní a národních normách a v programu řízení spolehlivosti ČEZ a.s. (PŘS). Vychází se také z výsledků mezinárodních výzkumných projektů, z odborné literatury a z diskuzí s experty na průzkumy konstrukcí. Ukazuje se, že současné normativní dokumenty neposkytují dostatečně podrobné pokyny pro průzkumy a monitorování stavebních konstrukcí. Při plánování typu a rozsahu zkoušek je třeba uvážit účel, tedy zda se jedná o hodnocení současného stavu konstrukcí, nebo se provádí predikce zbytkové životnosti.
Abstract in different language: Paper is aimed at critical assessment of requirements on construction surveys given in international and national standards and Program of reliability management of company CEZ a.s. Selected results of international projects, handbooks and discussions with experts are considered. It is shown that current standards do not provide sufficiently detailed provisions for surveys and structural monitoring. The aim of structural survey is to be considered when type and extent of testing are planned, so whether the actual state of structure is evaluated or residual working life estimated.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-161-164.pdfPlný text683,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51375

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.