Title: Počty náhradních dílů s ohledem na jejich kritičnost a dobu dodání
Other Titles: Number of spare parts depending on their criticality and delivery time
Authors: Kamenický, Jan
Ságl, Pavel
Zajíček, Jaroslav
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 119-122.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51376
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: Dukovany;náhradní díly;kritičnost
Keywords in different language: spare parts;criticality;Dukovany
Abstract: JE Dukovany řeší v oblasti systémů SKŘ ukončení výroby některých náhradních dílů. S ohledem na další provoz elektrárny je tedy nutné se předzásobit na dobu očekávaného provozování, případně na dobu do plánované obnovy. Příspěvek se zabývá problematikou počtu potřebných náhradních dílů s ohledem na spolehlivost, kritičnost a požadovanou dobu provozování zařízení.
Abstract in different language: NPP Dukovany solves the termination of some spare parts production. With regard to the further operation it is necessary to frontload for the period of the expected operation or for the period before the planned renewal. The paper deals with the number of spare parts according to dependability, criticality and the required operating time.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-165-168.pdfPlný text618,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51376

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.