Title: Řízení chemického režimu parovodního okruhu dle doporučení EPRI vs. VGB
Other Titles: Water chemistry control of steam/water cycle system by EPRI vs. VGB guidelines
Authors: Kobzová, Alena
Kronďák, Martin
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 123-126.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51377
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: chemický režim;parovodní okruh;EPRI;VGB norma
Keywords in different language: water chemistry;steam/water cycle system;EPRI;VGB standard
Abstract: Chemický režim v parovodním okruhu má vliv na efektivitu výroby a životnost zařízení. Hlavním cílem je minimalizace tvorby nánosů na teplosměnných plochách a minimalizace korozních dějů na komponentách parovodního okruhu. Existují různá doporučení na řízení chemického režimu: EPRI guidelines, VGB normy, doporučení výrobci jednotlivých komponent a místní standardy a provozní instrukce. V rámci VaV projektu: Turbíny - vývoj metodiky kontroly lopatek s využitím informací z EPRI byla porovnána výše uvedená doporučení a zhodnocen jejich přínos z hlediska vzniku důlkové koroze na lopatkách turbín.
Abstract in different language: Water chemistry of steam/water cycle system influences on production effectivity and lifetime of equipment. Minimisation of deposit formation on heat-exchange surfaces and minimisation of corrosion on components of steam/water cycle system is the main aim. Different recommendations could be used for water chemistry control, for example: EPRI guidelines, VGB standard, recommendation of component producer, local standard and operation manual. In terms of R&D Project – Turbines – Development of Procedures for Blade Degradation Management were compared these recommendations and their benefits was evaluated in light of pitting corrosion creation on turbine blades.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-169-172.pdfPlný text673,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.