Title: Posun přechodové teploty vrubové houževnatosti oceli P92 během teplotní expozice
Other Titles: Shift of impact transition temperature of P92 steel during isothermal ageing
Authors: Svobodová, Marie
Junek, Michal
Čmakal, Josef
Douda, Jindřich
Citation: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Sborník z 12. konference 17. – 19. říjen 2017. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. 145-148.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: https://srni.vzuplzen.cz/wp-content/uploads/2021/04/sborniksrni_2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/51383
ISBN: 978-80-261-0741-5
Keywords: ocel P92;teplotní expozice;testování
Keywords in different language: steel P92;thermal exposure;tests
Abstract: Martenzitická ocel P92, určená pro pracovní teploty okolo 600 °C, mění po prvních hodinách teplotní expozice svoji vrubovou houževnatost. Tato změna se projevuje především posunem přechodové teploty ze záporných ke kladným hodnotám. Příspěvek shrnuje výsledky zkoušek rázem v ohybu provedených na oceli P92 po teplotní expozici při teplotě 650 °C po dobu až 5 000 h. Tyto výsledky jsou dále doplněny o další mechanické (pevnost v tahu, tvrdost) a strukturní vlastnosti.
Abstract in different language: Martensitic steel of grade P92 designed for working temperatures around 600 ° C changes its impact toughness after the first hours of thermal ageing. This change is manifested mainly by shifting the impact transition temperature from below to above 0 °C. This paper summarizes the results of the impact tests carried out on P92 steel after thermal exposure at 650 °C for up to 5,000 hours. These results are further complemented by additional mechanical (tensile strength, hardness) and microstructure properties.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017
Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sborniksrni_2017-191-194.pdfPlný text950,34 kBAdobe PDFView/Open
sborniksrni_2017-uvod.pdfPlný text4,91 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.