Title: What Artificial Intelligence Can Do for You
Other Titles: Co pro vás může udělat umělá inteligence?
Authors: Ekštein, Kamil
Citation: EKŠTEIN, K. What Artificial Intelligence Can Do for You. In Advances in IC Engines and Combustion Technology. Singapore: Springer Verflag, 2021. s. 65-71. ISBN: 978-981-15-5995-2
Issue Date: 2021
Publisher: Springer Verflag
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85093895398
http://hdl.handle.net/11025/51583
ISBN: 978-981-15-5995-2
Keywords: Umělá inteligence;počítačové viděn;evoluční algoritmy;buněčné automaty;neuronové sítě
Keywords in different language: Artificial intelligence;Computer vision;Evolutionary algorithms;Cellular automata;Neural networks
Abstract: Umělá inteligence se během posledních dvou desetiletí postupně rozšířila do mnoha oblastí výzkumu a vývoje, dokonce i tam, kde to málokdo očekával a které byly vždy považovány za zcela soběstačné a v podstatě uzavřené vesmíry (např. strojní inženýrství nebo, řekněme, egyptologie). Tento příspěvek rozebírá několik způsobů, kterými mohou být techniky z oblasti umělé inteligence nasazeny v oblasti spalování (nebo obecněji modelování chemických procesů) a jaké výhody lze v takovém případě očekávat. Přirozeně jsou zmíněny i nevýhody technik umělé inteligence.
Rights: Plný text není přístupný.
© Springer Nature Singapore Pte Ltd.
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ekštein NCICEC19-Kamil_(Word).pdf867,08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51583

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD