Title: (Ne)sporná řízení
Other Titles: (Non)contentious proceedings
Authors: Tvrdík, Ivan
Citation: TVRDÍK, I. (Ne)sporná řízení. Právní rozhledy, 2023, roč. 31, č. 1, s. 17-23. ISSN: 1210-6410
Issue Date: 2023
Publisher: C. H. Beck
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51604
ISSN: 1210-6410
Keywords: civilní proces;sporné řízení;nesporná řízení;civilní řád soudní
Keywords in different language: civil procedure;contentious proceedings;non-contentious proceedings;Civil Procedure Code
Abstract: Článek je reakcí na zásadní nedostatečnost a zoufalou kvalitu kritiky návrhu věcného záměru civilního řádu soudního, tematicky se přitom zabývá sporností sporných řízení a jejich definicí (pojmovým vymezením řízení sporného), nesporností nesporných řízení a jejich definicí (respektive nemožností jejich definice) a rozlišením mezi spornými a nespornými právními věcmi jako základem pro určení, v jakém režimu má být ta která věc projednána a rozhodnuta.
Abstract in different language: The article is a response to the fundamental inadequacy and desperate quality of the criticism of the draft substantive plan of the Civil Procedure Code, while thematically dealing with the contentiousness of contentious proceedings and their definition (conceptual definition of contentious proceedings), the non-contentiousness of non-contentious proceedings and their definition (or more precisely the impossibility of their definition), and the distinction between contentious and non-contentious legal matters as a basis for determining in which regime a particular case should be heard and decided.
Rights: Plný text není přístupný.
© C. H. Beck
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tvrdík-(Ne)sporná řízení.pdf3,31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD