Title: Comparison of Simulation of a linear transmission line with the nonlinear load
Authors: Kadlec, Radim
Dědková, Jarmila
Steinbauer, Miloslav
Citation: Electroscope. 2008, Konference EDS 2008.
EDS '08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno, VUT v Brně, 2008.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2008/EDS_2008/kadlec.pdf
http://hdl.handle.net/11025/520
ISBN: 978-80-214-3717-3
ISSN: 1802-4564
Keywords: numerické modelování;proudové vlny;napěťové vlny;lineární jednovodičové vedení
Keywords in different language: numeric modelling;current waveforms;voltage waveforms;linear transmission line
Abstract: V článku je prezentována problematika numerického modelování vln proudu a napětí na přenosovém vedení, které je zakončeno zátěží nelineárního charakteru. Časoprostorové rozložení napěťové a proudové vlny je výsledkem numerické analýzy; je uvažováno pouze lineární jednovodičové vedení. Jako nástroj pro tuto analýzu byla použita jednoduchá a dobře známá metoda konečných diferencí. Princip navrženého algoritmu spočívá ve vhodné aproximaci časových a prostorových derivací ve výchozím diferenciálním matematickém popisu. Algoritmus byl naprogramován v jazyku Matlab. Výsledky jsou demonstrovány na ilustrativních příkladech a potvrzují použitelnost a korektnost navrženého algoritmu, který nabízí možnost získat informace důležité například při návrhu nových typů vedení.
Abstract in different language: The paper deals with the numerical modeling of voltage and current waveforms on transmission lines with nonlinear loads. It will be considered the linear transmission line only. The propagation of the voltage and current waveforms is solved numerically in the time domain. The new numerical approach based on the Finite Difference method in Time Domain (FDTD) was used and the new algorithm was programmed in Matlab language. There are presented illustrative examples. The results obtained using described simulation demonstrate applicability and suitability of the proposed method and can give as important information for a design of new MTL.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:2008
Konference EDS 2008 (2008)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kadlec.pdf678,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.