Název: Vývoj indikátorů globalizace v ČR a EU
Další názvy: Development of Indicators of Globalization in the Czech Republic and European Union
Autoři: Šafrová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Mičudová, Kateřina
Oponent: Jarý, Čestmír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5219
Klíčová slova: globalizace;mezinárodní pohyb;Evropská unie;Česká republika
Klíčová slova v dalším jazyce: globalization;international movement;European union;Czech republic
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na porovnání vývoje vybraných indikátorů globalizace v České republice a Evropské unii. Jak se jednotlivé ukazatele změnily, jak jsou na sobě závislé. Práce obsahuje stručné teoretické vymezení této problematiky, definování pojmu globalizace, oblasti globalizace, hlavní projevy globalizace, důsledky, rizika a kontrolu globalizace. Poté vymezuje jednotlivé indikátory globalizace. V druhé části prakticky porovnává jednotlivé ukazatele během let ve vybraných státech.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis focuses on comparison of the development of selected indicators of globalization in the Czech Republic and European Union. We discuss the evolution of these indicators and their dependencies on each other. Additionally, the thesis comprises a theoretical definition of these issues and defines the concept of globalization, its scope, main manifestations, but also its consequences, risks and control. It consequently defines the individual indicators of globalization. In the second part, it empirically examines the evolution of the indicators for selected countries over the years.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska prace 2012 Safrova Jana.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_safrova_VP.PDFPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_safrova_OP.PDFPosudek oponenta práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_safrova.PDFPrůběh obhajoby práce151,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5219

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.