Title: Výpočet skratových prúdov v distribučnej sústave 22/0,4 kV s podporou programu v Microsoft Excel
Authors: Gutten, Miroslav
Šebök, Milan
Kučera, Stanislav
Kučera, Marián
Citation: Electroscope. 2009, č. 1.
Issue Date: 2008
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2009/cislo1_2009/r3c1c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/524
ISSN: 1802-4564
Keywords: zkratový proud;distribuční soustava;trojfázová soustava
Keywords in different language: short-circuit current;distribution system;three-phase system
Abstract in different language: Elektrické zariadenia musia byť navrhnuté tak, aby pri pôsobení skratových prúdov, ktoré sa môžu v danom mieste vyskytnúť, nevzniklo na nich poškodenie alebo deformácia elektrického, mechanického alebo tepelného charakteru. Je preto nutné, vzhľadom k nebezpečným účinkom skratových prúdov na elektrické zariadenia, poznať skratové pomery v celej dĺžke elektrického obvodu. Článok sa zameriava na určenie presného výpočtu trojfázových a nesymetrických jednofázových skratových prúdov v trojfázovej sústave v distribučnej sústave 22/0,4 kV s podporou programu vytvoreného zo súboru Microsoft Excel. V článku je uvedený postup výpočtu skratových prúdov cez pomerné hodnoty impedancií v trojfázovej sústave.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 1 (2009)
Číslo 1 (2009)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r3c1c3.pdf296,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/524

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.