Title: Zobrazovací metody využívané při traumatech ramenního kloubu
Other Titles: Imaging methods used in shoulder joint trauma
Authors: Zelenková, Karolína
Advisor: Tupý Radek, MUDr., Ing. Ph.D.
Referee: Šorejs Ondřej, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53463
Keywords: ramenní kloub;traumata ramenního kloubu;výpočetní tomografie;magnetická rezonan-ce;rentgenové vyšetření
Keywords in different language: shoulder joint;shoulder joint trauma;computed tomography;magnetic resonance;x-ray examinaton
Abstract: Bakalářská práce se zabývá traumaty ramenního kloubu a zobrazovacími metodami používanými k jejich diagnostice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie ramenního kloubu, přehled poranění ramenního kloubu, klinické vyšetření při poranění ramenního kloubu a vyšetření pomocí zobrazovacích metod. V praktické části je analyzován a statisticky zpracován soubor pacientů s poraněním ramene, kteří podstoupili vyšetření, některou ze zobrazovacích metod. V souboru jsou sledované parametry jako je věk, pohlaví, použitá zobrazovací metoda atd.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with traumas of the shoulder joint and the imaging methods used for their diagnosis. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part describes the anatomy of the shoulder joint, an overview of shoulder joint injuries, clinical examination of shoulder joint injuries and examination using imaging methods. In the practical part, a set of patients with shoulder injuries who underwent an examination using one of the imaging methods is analyzed and statistically processed. The file contains monitored parameters such as age, gender, used imaging method, etc.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zelenkova_Karolina_RAS_BP .pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
Zelenkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce304,39 kBAdobe PDFView/Open
Zelenkova_OP.pdfPosudek oponenta práce349,98 kBAdobe PDFView/Open
Zelenkova.pdfPrůběh obhajoby práce358,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.