Title: Využití molekulárně - genetických metod v klinické mikrobiologii
Other Titles: Use of Molecular - Genetics Methods in Clinical Microbiology
Authors: Halama, Radek
Advisor: Chudějová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Amlerová Jana, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53480
Keywords: izolace dna;pcr;elektroforéza;sekvenace
Keywords in different language: dna isolation;pcr;electrophoresis;sequencing
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na využití molekulárně-genetických metod v klinické mikrobiologii. Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na popis principů molekulárně-genetických metod a na jejich využití v klinické mikrobiologii. Praktická část se zaměřuje na statistické zpracování výsledků PCR detekce Chlamydia trachomatis zpracovávaných ve Fakultní nemocnici Plzeň za období 2021-2022.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on the use of molecular genetics methods in clinical microbiology. This thesis is divided in two main parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with principles of individual methods and their use in clinical microbiology. The practical part focuses on the statistical processing of the results of PCR detection of Chlamydia trachomatis processed at the Pilsen University Hospital for the period 2021-2022.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Halama_Radek_ZL_BP.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Halama_VP.pdfPosudek vedoucího práce303,38 kBAdobe PDFView/Open
Halama_OP.pdfPosudek oponenta práce329,16 kBAdobe PDFView/Open
Halama.pdfPrůběh obhajoby práce365,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.