Název: Historie výroby skla v Brdech
Další názvy: The history of glass production in Brdy
Autoři: Hrbáčková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Pilous, Václav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5375
Klíčová slova: sklo;sklářství;sklárny;pec;tavení skla;Brdy;Nové Mitrovice;vitráže;suroviny;technologie
Klíčová slova v dalším jazyce: glass;glassworks;furnace;glass melting;Brdy;Nové Mitrovice;stained glass;raw materials;technology
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je podat co nejucelenější obraz o vzniku a historii brdských skláren. V době vzniku brdských skláren byla brdská krajina na první pohled velice krásná a ničím nedotčená, ale pro každodenní život sklářů byla velice drsná a náročná. Veškeré aktivity sklářů často dopomáhaly i s osídlením brdských lesů. Mým záměrem nebyl pouhý technologický postup používaný při výrobě skla na těchto sklárnách, ale také, seznámení se s každodenním životem a problémy samotných sklářů. Poslední část této diplomové práce jsem věnovala praktickému využití skla ve formě vitráží
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this thesis was to describe the most comprehensive picture of the origin and history of the glass factories in Brdy. At the time of formation of the glass factories in Brdy, the landscape was very beautiful and untouched at first sight, but for the daily life of all glassmakers it was very tough and demanding. My intention was not only to describe the technological procedures of the manufacture of glass in the glass industry, but also to inform about everyday life and problems of the glassmakers. The last part of this thesis was devoted to the practical use of glass in the form of stained-glass.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAT) / Theses (DEC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Historie vyroby skla v Brdech, Hrbackova, Diplomova prace.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrbackova-ved..pdfPosudek vedoucího práce110,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrbackova - opon..pdfPosudek oponenta práce106 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrbackova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce63,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.