Název: Rozdělení budícího proudu turbogenerátorů velkých výkonů na jednotlivé kartáče sběrného ústrojí
Autoři: Rada, P.
Valenta, J.
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2009, č. 2, výběr z konference Diagnostika.
Datum vydání: 30-říj-2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
konferenční příspěvek
article
conferenceObject
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2009/cislo2_2009_Diagnostika/r3c2c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/545
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: rozdělení budícího proudu;turbogenerátory;sběrná zařízení;kartáče;jaderná elektrárna;Jaderná elektrárna Temelín;Jaderná elektrárna Dukovany;Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice
Klíčová slova v dalším jazyce: excitation current distribution;turbogenerators;collection facilities;brushes;nuclear power plant;Nuclear power plant Temelin;Nuclear power plant Dukovany;Nuclear power plant Jaslovské Bohunice
Abstrakt: Unequal distribution of excitation current between particular parallel brushes is generally known as well as a sequence of influences which these phenomena implicate. Measurements performed in former times by classical ampere-meters didn’t guarantee instantaneous information about all currents in fixed time as well as about variance of currents in-process of generator. Recent diagnostic and monitoring methods, applied on large generators in Temelín, Dukovany and Bohunice, made possible complex evaluation of current distribution on individual bushes in the course of a long time and statistical calculation of mean value of current on particular polarity, standard deviation and variation coefficient. Following consideration demonstrate one of the way how to qualify current distribution between brushes.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika (2009)
Číslo 2 - výběr z konference Diagnostika (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r3c2c3.pdf172,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/545

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.