Title: Injection Moulding into 3D-Printed Plastic Inserts Produced Using the Multi Jet Fusion Method
Other Titles: Vstřikování do 3D tištěných plastových vložek vyrobených metodou Multi Jet Fusion
Authors: Habrman, Martin
Chval, Zdeněk
Ráž, Karel
Kučerová, Ludmila
Hůla, František
Citation: HABRMAN, M. CHVAL, Z. RÁŽ, K. KUČEROVÁ, L. HŮLA, F. Injection Moulding into 3D-Printed Plastic Inserts Produced Using the Multi Jet Fusion Method. Materials, 2023, roč. 16, č. 13, s. nestránkováno. ISSN: 1996-1944
Issue Date: 2023
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85165080021
http://hdl.handle.net/11025/54812
ISSN: 1996-1944
Keywords: forma;vstřikování plastů;3D tisk
Keywords in different language: mould;injection mouldind;3D printing
Abstract: Většina vstřikovaných plastů je vstřikována do forem vyrobených z konvenčních materiálů, jako je ocel nebo hliník. Pro úsporu nákladů lze použít 3D tisk z plastu pro vstřikovací formy. Tento článek se zabývá vstřikováním do 3D tištěné plastové formy. Vstřikovací vložka byla vyrobena na 3D tiskárně HP Multi Jet Fusion 4200. Druhá část formy byla vyrobena z hliníku. Pro výzkum byla navržena zakázková vstřikovací forma. V článku je řešeno porovnání vstřikování do plastových a hliníkových vložek. Rozdíl při vstřikování do plastové vložky je vysvětlen pomocí rozdílných technologických podmínek.
Abstract in different language: Most injection-moulded plastics are injection moulded into moulds made from conventional materials such as steel or aluminium. The production costs of the mould are considerable. 3D printing from plastic can be used for injection moulds to save these costs. This article deals with injection moulding into a 3D-printed plastic mould. The injection insert was produced on a HP Multi Jet Fusion 4200 3D printer. The other part of the mould was made of aluminium. A custom injection mould was designed for the research. One insert was made from plastic, and one from aluminium. Both moulds were injected under the same injection conditions. A comparison of injection moulding into the plastic and aluminium inserts is made in this article. The difference when injection moulding into the plastic insert is explained using the different technological conditions. The part injected into the plastic insert was also different from the part injected into the aluminium insert. The difference is explained in this article. This article also looks at the interface between the injection-moulded part and the plastic insert using an electron microscope. The images taken clarify the differences between injection moulding into a plastic insert and an aluminium insert and the differences of the injection-moulded part from the plastic insert.
Rights: © The Author(s)
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
materials-16-04747.pdf5,57 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD