Title: Komparace institutu změny pohlaví v českém a ve slovenském právním řádu
Authors: Mach, Ondřej
Citation: KNOLL, Vilém, HABLOVIČ, Jakub a kol (eds.). Naděje právní vědy 2022: Právní věda v praxi, Plzeň 25. listopadu 2022, s. 371-380.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/55434
ISBN: 978-80-261-1217-4
978-80-261-1216-7 (brožovaná vazba)
Keywords: změna pohlaví v ČR;změna pohlaví na Slovensku;změna pohlaví jako institut občanského práva;občanský zákoník;komparace;ESLP
Keywords in different language: gender change in the Czech Republic;gender change in Slovakia;gender reassignment as an institution of civil law;Civil Code;comparation;ESLP
Abstract in different language: Legal anchoring of the gender reassignment is the actual topic around the world and in the Czech republic too. Because the Czech Republic and the Slovak Republic were one federal state until 1992, it is therefore beneficial to make a detailed comparison of the legal institution of gender reassignment precisely between the legal systems of these two republics. In the end of this contribution, a possible procedure in legal regulation is also evaluated of the institute gender reasignment in legal systems both states
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPO)
Naděje právní vědy 2022
Naděje právní vědy 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
978-80-261-1217-4-1uvod.pdfPlný text571,65 kBAdobe PDFView/Open
978-80-261-1217-4-385-394.pdfPlný text115,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.