Název: Prezentace akustiky ve výuce fyziky na základní škole
Další názvy: Presentation of the acoustics in the teaching of Physics in elementary school
Autoři: Andrlová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Petřík, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5555
Klíčová slova: akustika;kmitání;vlnění;zvuk
Klíčová slova v dalším jazyce: acoustics;vibrations;waves;sound
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá využitím programu PowerPoint při výuce fyziky v 8. třídě nebo trcii víceletého gymnázia 9Nakladatelství Fraus 20060 a textovuo část vytvořenou v programu Microsoft Word. Testová část obsahuje podrobnější výklad k vytvořeným prezentacím.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the use of PowerPoint in the teaching of Physics in 8. class or trcii a multiannual high school 9Nakladatelství and textovuo part of Fraus 20060 created in Microsoft Word. Testová section provides an in-depth explanation of the created presentations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce13,99 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Andrlova - ved..pdfPosudek vedoucího práce82,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Andrlova - opon..pdfPosudek oponenta práce98,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Andrlova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce43,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5555

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.