Title: Prezentace akustiky ve výuce fyziky na základní škole
Other Titles: Presentation of the acoustics in the teaching of Physics in elementary school
Authors: Andrlová, Andrea
Advisor: Petřík, Josef
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5555
Keywords: akustika;kmitání;vlnění;zvuk
Keywords in different language: acoustics;vibrations;waves;sound
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím programu PowerPoint při výuce fyziky v 8. třídě nebo trcii víceletého gymnázia 9Nakladatelství Fraus 20060 a textovuo část vytvořenou v programu Microsoft Word. Testová část obsahuje podrobnější výklad k vytvořeným prezentacím.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of PowerPoint in the teaching of Physics in 8. class or trcii a multiannual high school 9Nakladatelství and textovuo part of Fraus 20060 created in Microsoft Word. Testová section provides an in-depth explanation of the created presentations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce13,99 MBAdobe PDFView/Open
Andrlova - ved..pdfPosudek vedoucího práce82,81 kBAdobe PDFView/Open
Andrlova - opon..pdfPosudek oponenta práce98,7 kBAdobe PDFView/Open
Andrlova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce43,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.