Název: Vztah trestního řízení a médií
Další názvy: Related criminal proceeding and media
Autoři: Dejmalová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Spurný, Radek
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5560
Klíčová slova: média;vliv;trestní řízení;ochrana osobnosti;získávání informací;svoboda projevu
Klíčová slova v dalším jazyce: media;influence;criminal proceedings;protection of privacy;information retrieval;freedom of expression
Abstrakt: Práce se zabývá vztahem trestního řízení a médií, svobodou projevu ve vztahu k ochraně osobnosti. Je rozdělena do tří částí, které obsahují vliv médií, popis trestního řízení a ochranu osobnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deal with the relationship between criminal proceedings and the media, freedom of expression in relation to protection of personality. It is divided into three parts, which contain the influence of media, a description of the criminal proceedings and protection of privacy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPF)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce284,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci dejmalova.pdfPosudek vedoucího práce820,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dejmalova- oponent.pdfPosudek oponenta práce749,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
dejmalova.pdfPrůběh obhajoby práce645,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5560

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.