Title: Vztah trestního řízení a médií
Other Titles: Related criminal proceeding and media
Authors: Dejmalová, Michaela
Advisor: Spurný, Radek
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5560
Keywords: média;vliv;trestní řízení;ochrana osobnosti;získávání informací;svoboda projevu
Keywords in different language: media;influence;criminal proceedings;protection of privacy;information retrieval;freedom of expression
Abstract: Práce se zabývá vztahem trestního řízení a médií, svobodou projevu ve vztahu k ochraně osobnosti. Je rozdělena do tří částí, které obsahují vliv médií, popis trestního řízení a ochranu osobnosti.
Abstract in different language: Thesis deal with the relationship between criminal proceedings and the media, freedom of expression in relation to protection of personality. It is divided into three parts, which contain the influence of media, a description of the criminal proceedings and protection of privacy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce284,59 kBAdobe PDFView/Open
vedouci dejmalova.pdfPosudek vedoucího práce820,66 kBAdobe PDFView/Open
dejmalova- oponent.pdfPosudek oponenta práce749,94 kBAdobe PDFView/Open
dejmalova.pdfPrůběh obhajoby práce645,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5560

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.