Název: Nové formy výukových materiálů pro předmět Stolničení
Další názvy: E-learning course "table setting"
Autoři: Hambergerová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Krotký, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5777
Klíčová slova: stolničení;dranžírování;flambování;vykosťování;autotest;photoshop;naperony;moltony
Klíčová slova v dalším jazyce: catering;cutting;flaming;boning;self-test;photoshop;naperony;moltons
Abstrakt: Cílem práce je představa o nové formě vyučování předmětu stolničení na hotelových školách. Tento vzdělávací proces využívá informační a komunikační technologie. Výsledkem dobře sestavených kurzů je lepší vztah mezi učitelem a studenty. Používají se nové doplňky jako interaktivní tabule, počítače, projektory, internet a digitální fotoaparáty, které výuku nejen zpestří, ale dokážou upoutat větší pozornost a prohloubí tím vědomosti studentů. Výuka samozřejmě závisí i na jiných faktorech, především na osobnosti učitele, druhu probírané látky, klimatu třídy a výkonů samotných studentů. Použití interaktivního způsobu výuky je pouze vhodný učební doplněk.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is the concept of a new form of teaching the subject table setting for hotel schools. This educational process using ICT. The result is a well constructed course better relationship between teacher and students. They are new features such as interactive whiteboards, computers, projectors, internet and digital cameras that will be enriched not only teaching, but it can upotat more attention and deepen the students' knowledge. Teaching of course also depends on other factors, especially the teacher's personality, the type of subject matter, change classes and performances the students themselves. Using an interactive teaching method is only suitable teaching supplement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace- Lenka Hambergerova.docxPlný text práce623,01 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
BP - posudek_vedouciho_Hambergerova.docPosudek vedoucího práce33 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
PosudekopHambergerova.docPosudek oponenta práce29 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hambergerova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5777

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.