Title: Nové formy výukových materiálů pro předmět Stolničení
Other Titles: E-learning course "table setting"
Authors: Hambergerová, Lenka
Advisor: Krotký, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5777
Keywords: stolničení;dranžírování;flambování;vykosťování;autotest;photoshop;naperony;moltony
Keywords in different language: catering;cutting;flaming;boning;self-test;photoshop;naperony;moltons
Abstract: Cílem práce je představa o nové formě vyučování předmětu stolničení na hotelových školách. Tento vzdělávací proces využívá informační a komunikační technologie. Výsledkem dobře sestavených kurzů je lepší vztah mezi učitelem a studenty. Používají se nové doplňky jako interaktivní tabule, počítače, projektory, internet a digitální fotoaparáty, které výuku nejen zpestří, ale dokážou upoutat větší pozornost a prohloubí tím vědomosti studentů. Výuka samozřejmě závisí i na jiných faktorech, především na osobnosti učitele, druhu probírané látky, klimatu třídy a výkonů samotných studentů. Použití interaktivního způsobu výuky je pouze vhodný učební doplněk.
Abstract in different language: The aim of this work is the concept of a new form of teaching the subject table setting for hotel schools. This educational process using ICT. The result is a well constructed course better relationship between teacher and students. They are new features such as interactive whiteboards, computers, projectors, internet and digital cameras that will be enriched not only teaching, but it can upotat more attention and deepen the students' knowledge. Teaching of course also depends on other factors, especially the teacher's personality, the type of subject matter, change classes and performances the students themselves. Using an interactive teaching method is only suitable teaching supplement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Lenka Hambergerova.docxPlný text práce623,01 kBMicrosoft Word XMLView/Open
BP - posudek_vedouciho_Hambergerova.docPosudek vedoucího práce33 kBMicrosoft WordView/Open
PosudekopHambergerova.docPosudek oponenta práce29 kBMicrosoft WordView/Open
Hambergerova - prot..pdfPrůběh obhajoby práce32,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.