Název: Problematika homogenní aplikace laserového záření na rozsáhlé plochy lidské tkáně
Autoři: Slouka, David
Kůs, Václav
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2013, č. 2.
Datum vydání: 25-čer-2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo2_2013/r7c2c4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/5900
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: laser;léčebné metody;lidská tkáň
Klíčová slova v dalším jazyce: laser;therapeutic procedures;human tissue
Abstrakt: Laserové přístroje jsou dnes řešeny mnoha technickými způsoby, které se odvíjí od jejich cílového použití, přičemž velmi speciální využití nacházejí lasery v lékařství. Účinek medicínských laserů je dán jejich základními fyzikálními vlastnostmi (vlnová délka, kolimace, koherence, monochromatičnost) a jejich interakcí s biologickými vlastnostmi cílové tkáně. Specifickou oblastí aplikace laserů v lékařství jsou situace, kde je z klinických důvodů vyžadována aplikace laserového záření na rozsáhlejší plochy (desítky až stovky cm2) při zajištění maximální homogenity distribuce laserové energie. Obsahem tohoto článku je kvantifikovat dostupné metody plošné aplikace nejenom technicky, ale i na základě biologického efektu in vivo s dlouhodobým sledováním. Práce vznikla jako výsledek společného výzkumu LFUK V Plzni a FEL ZČU v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: Laser devices today are built using many different technical designs determined by their target application where a very special use have lasers in medicine. The effects of medical lasers are determined by their basic physical properties (wavelength, collimation, coherence, monochromaticity) and their interactions with biological properties of the target tissue. A specific area of application of lasers in medicine are situations where clinical reasons require the laser irradiation over larger areas (tens to hundreds cm2) at maximum homogeneity of the distribution of laser energy. The aim of this article is to quantify the available methods for surface application not only technically, but also on the basis of biological effects in vivo with long-term monitoring. This work is a result of joint research of Charles University Medical School and University of West Bohemia, Department of Electromechanics and Power Electronics both in Pilsen.
Práva: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2013)
Články / Articles (KEV)
Číslo 2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r7c2c4.pdfPlný text532,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5900

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.