Název: Průřezová témata z pohledu zeměpisu
Autoři: Červený, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2006, č. 12, s. 29-34.
Datum vydání: 2006
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5916
ISBN: 978-80-7043-589-2
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: zeměpis;vzdělávací předměty;základní škola;gymnázium;vzdělávací program;Rámcový vzdělávací program;průřezová témata
Klíčová slova v dalším jazyce: geography;subjects;elementary school;grammar school;educational programm;Framework educational programme;sectional themes
Abstrakt: Most of elementary schools and grammar schools are occurring at the final phase of the School Educational Programmes creating. These programmes are coming up according to the Framework Educational Programme of the Elementary Education. The schools should start to teach according to these documents since the school year 2007/2008. New notions gradually appeared within the frame of the School Educational Programs creation, for example: key competences, the disposable time dotation or sectional themes. The content of these notions was realized at schools in principal in former times. In the new School Educational Programmes the content should be exactly defined and delimitated in context of the school specialization and organizational possibilities. Now the schools should have an idea, how the School Educational Programme and its parts will be realized during the school year. It is also related to the sectional themes. How will be the sectional themes realized at schools? What are the advantages and disadvantages of different ways of the realization? What position does geography occupy in the particular sectional themes? Thes are only a few questions, which should be answered in the following article.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 12 (2006)
Roč. 12 (2006)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cerveny.pdfPlný text187,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5916

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.