Název: Možnosti vymezení Plzeňské aglomerace
Autoři: Kovanda, Jaroslav
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2006, č. 12, s. 91-102.
Datum vydání: 2006
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5918
ISBN: 978-80-7043-589-2
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: Plzeň;aglomerace;suburbanizace
Klíčová slova v dalším jazyce: Pilsen;agglomeration;suburbanization
Abstrakt: There are many ways how to define Pilsen’s agglomeration. It always depends on chosen criteria. In this project, Pilsen‘s agglomeration is defined according to these seven criterias: transport of employees to Pilsen, bus accessibility of Pilsen, automobile accessibility of Pilsen, distance of municipalities from Pilsen town, frequency of bus transport, concentration of inhabitants and employment in primary sphere.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 12 (2006)
Roč. 12 (2006)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kovanda.pdfPlný text492,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5918

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.