Název: Suburbanizační procesy v Plzeňské aglomeraci
Autoři: Sobotová, Jana
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2006, č. 12, s. 75-89.
Datum vydání: 2006
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5922
ISBN: 978-80-7043-589-2
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: rezidenční suburbanizace;komerční suburbanizace;Plzeň (město);urbanizační procesy
Klíčová slova v dalším jazyce: resident suburbanization;commercial suburbanization;Pilsen (city);urbanization processes
Abstrakt: The project monitores the suburban processes in the agglomeration of Pilsen. The suburban area was chosen based on the increase of figures: in the number of inhabitants, building of flats and everyday commuting to work. The project solves the questions of commecial suburbanisation in the agglomeration of Pilsen.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 12 (2006)
Roč. 12 (2006)
Články / Articles (FPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sobotova.pdfPlný text666,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5922

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.