Název: Dopravní geografické regiony Karlovarského kraje a jejich aplikace v prostředí GIS
Autoři: Švec, Pavel
Kraft, Stanislav
Citace zdrojového dokumentu: Miscellanea Geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2006, č. 12, s. 63-72.
Datum vydání: 2006
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/5924
ISBN: 978-80-7043-589-2
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: dopravní infrastruktura;Karlovarský kraj;geografické informační systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: transport infrastructure;Karlovy Vary region;geographical information systems
Abstrakt: The article concerns regional division of Karlovy Vary Region upon inclusion of public transport and its application in GIS environment. The regions were formed according to transport divide method. Resulting regions characterize transportation links within the Karlovarsky region. The regions were compared with administrative structuring and complex social geographic regional division by interlacing of particular layers in GIS environment. Through the use of buffer zone transportationally indifferent areas were identified in the region. In ArcToolbox application dynamic of transport divide line progress was observed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 12 (2006)
Roč. 12 (2006)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Svec.pdfPlný text3,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.