Název: Regiony v proměnách času a prostoru
Autoři: Chromý, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 57-64.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6086
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: regionální geografie;historická geografie;kulturní geografie;regionální identita;regionalismus;Česko
Klíčová slova v dalším jazyce: regional geography;historical geography;cultural geography;regional identity;regionalism;Czechia
Abstrakt: The contribution presents, in the form of reflexion, the researches on regional identity and identity of a region carried out at the Faculty of Science, Charles University in Prague. The author contemplates the direction of current culturgeographical and historic-geographical researches and discusses its „new” methodical approaches that have enriched Czech – regional – geography in the course of the last decade. The author lays stress primarily on the combination of extensive and intensive methods of research into regional study and assessment of the process of forming, development and ending of regions namely in a dual context: a) ideas of forming Europe of regions, b) institutionalising of new regions in Czechia.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
057-064_Chromy.pdfPlný text222,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6086

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.