Název: Metody kartografické vizualizace dat zdravotního stavu obyvatelstva
Autoři: Kubíček, Petr
Štampach, Radim
Geryk, Edvard
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 91-98.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6090
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: kartografická vizualizace;kartografické modelování;zdravotní stav;průzkumná kartografie
Klíčová slova v dalším jazyce: cartographic visualization;cartographic modelling;health status;exploratory cartography
Abstrakt: The presented article deals with an interdisciplinary research of health status data analysis and so called “health cartography” mapping approaches. After giving a brief summary of cartographic peculiarities dealing with the health data presentation, the issues of recommendation on map design and reliability representation is discussed. Special attention is then given to the current trends in cartographic visualization (geovizualization), non traditional methods and exploratory cartography. Following part methodically describes utilization of modern cartographic tools for dynamic presentation, publication and analysis of health data. The terms “dynamic presentation and publication” are used to describe mainly the possibility to select required scale, interactive creative communication of users and map authors, and also presence of active cartometric and statistical tools.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
091-098_Kubicek+Stam+Ge.pdfPlný text243,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6090

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.