Název: Typologie středoevropských měst podle dostupnosti letecké dopravy
Další názvy: Central Europe: urban typology based on airport location and accessibility
Autoři: Seidenglanz, Daniel
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 143-148.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6097
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: letecká doprava;dopravní dostupnost;střední Evropa;typologie měst;shluková analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: air transport;transport accessibility;central Europe;urban typology;cluster analysis
Abstrakt: Air transport in Central Europe has been undergoing a dynamic development after 1990. The main causes are the changing organisational framework in connection with deregulations as well as changing political, economic and social context of Central Europe. The dynamic air transport development strongly influences the relative accessibility of Central European cities on the global and European scales. The aim of the paper is the formation of their typology based on air transport accessibility using cluster analysis.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
143-148_Seidenglanz.pdfPlný text713,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6097

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.