Název: Data z VŠPS a jejich využitelnost v regionálně-geografickém výzkumu
Další názvy: Labour Force Sample Survey data and their use in regional geopraphical research
Autoři: Palcrová, Šárka
Toušek, Václav
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 155-158.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6099
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: pracovní síla;struktura zaměstnanosti;dotazníkové šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: labour force;structure of employment;questionaire survey
Abstrakt: In December 1992 Labour Force Sample Survey (LFSS) was instituted in the Czech Republic. Its results enable comparison of situation at the labour market in our country with most countries not only developed but also with transforming economy. Even if the data are issued only for the CR, cohesion regions and regions, they can be used also in the regional geographical research. Regional level data are however often loaded with errors so interpretation of LFSS results has to be often conditioned. Authors present some fault LFSS results in the contribution.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
155-158_Tousek.pdfPlný text164,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6099

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.