Název: Problematika hodnocení regionálních rozdílů
Další názvy: Problems of regional differences evaluation
Autoři: Baštová, Magdalena
Dokoupil, Jaroslav
Matušková, Alena
Preis, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 169-174.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6101
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: regionální rozdíly;regionální rozvoj;demografický vývoj;sociální vývoj;ekonomický vývoj
Klíčová slova v dalším jazyce: regional disparities;regional development;demographic development;social development;economic development
Abstrakt: This paper is dealing with the problems of selection and synthesis of statistical indicators used to help the process of regionalism as well as the evaluation of differences within the regions of various hierarchical levels. Target units of these evaluations for the EU are NUTS 2 and/or NUTS 3 regions, that are used mainly for evaluating economic politics and social cohesion. The Czech Statistical Office prepared the methodology for a detailed analysis called “Complex position of administrative municipalities with widespread scope in the frame of a district”. This methodology is based on 52 statistically investigated indicators, divided into four sections: demographic milieu and residential structure; social milieu; economics; infrastructure, position, accessibility and environment. The main objective of this paper is to evaluate the selection and methodology of and to stimulate discussion that will lead to more relevant outputs.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
169-174_Dokoupil+Matus+Bast.pdfPlný text181,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6101

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.