Title: Analýza startů zářivky s elektromagnetickým předřadníkem
Authors: Šolcová, Veronika
Novák, Miroslav
Citation: Electroscope. 2011, č. 3.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c2c1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/612
ISSN: 1802-4564
Keywords: zářivky;startování;elektromagnetické podřadníky
Keywords in different language: fluorescent lamps;starting;electromagnetic ballasts
Abstract: Článek se zabývá detailnější analýzou startů zářivky s elektromagnetickým předřadníkem. Teoretická část se věnuje stavovému popisu startování a provozu zářivkového svítidla, včetně uvedení náhradních obvodů jednotlivých stavů – ohřev startéru, žhavení vláken zářivky, svícení. V experimentální části je popsán způsob provedení měření průběhu startů, jejich analýzy a jsou zde prezentovány výsledky v podobě histogramů četností dob trvání stavů v závislosti na napájecím napětí zářivkových svítidel pro paralelní i sériovou (DUO) kompenzaci účiníku.
Abstract in different language: This paper deals with analysis of fluorescent lamp starts for luminaries with the electromagnetic ballast. The theoretical part describes the state description of the fluorescent lamp start and operation including the equivalent circuits of individual states – the glow starter heating, the fluorescent lamp filament preheating, the lightening. The experimental part presents the lamp start measurement method and the subsequent analysis. The results are presented in form of histograms of the individual states duration in dependence on the supply voltage of the fluorescent lamp for both power factor compensation types of the luminary – parallel and lead-lag (DUO).
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2011)
Číslo 3 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c2c1.pdf974,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/612

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.