Title: Měření optického výkonu pro optický svazek u bezvláknového optického pojítka
Authors: Látal, Jan
David, Tomáš
Vitásek, Jan
Koudelka, Petr
Citation: Electroscope. 2011, č. 3.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c3c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/613
ISSN: 1802-4564
Keywords: bezvláknová optická pojítka;optické svazky;optický výkon
Keywords in different language: free space optical links;fiber bundles;optical power
Abstract: V dnešní technicko-komunikační společnosti, ve které informace mají stále větší váhu, je přístup k nim velmi důležitý. Proto je nutné vyvíjet stále nové, rychlejší a lepší způsoby přenosu dat. K těmto rychlým přístupům můžeme řadit i bezvláknová optická pojítka (spoje). Jejich výhodou je bezpečnost, nepotřebují rádiové frekvenční pásmo, avšak nevýhodou je jejich závislost na atmosférických jevech. V tomto článku jsou shrnuty některé poznatky z měření rozložení optického výkonu po průřezu svazku u bezvláknových optických pojítek umístěných na rektorátu budovy A v Ostravě Porubě a na hvězdárně Johana Palisy.
Abstract in different language: In our technical-communication world, the information is more valuable, the access to it is very important. Therefore it is necessary to develop new, faster and better ways of data transmission. One of the fast accesses is a Free Space Optical links, which are very secure against eavesdropping, but their disadvantage is dependence on atmospheric effects. This article summarizes some finding from measurement of optical power distribution in beam profile of Free Space Optical link, which is placed on the rector department in Ostrava and on the observatory Johan Palisa.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2011)
Číslo 3 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c3c2.pdf891,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.