Název: The testing of the insulating PET material
Autoři: Beran, Leoš
Maršálková, Miroslava
Vokřínek, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2011, č. 3.
Datum vydání: 17-říj-2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c3c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/614
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: polyethylentereftalát;izolační materiály;teplotní stárnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: polyethylene terephthalate;insulation materials;thermal aging
Abstrakt: Materiál PET (polyethylentereftalát) je velmi důležitý pro průmysl a výrobu elektrických strojů. Tento článek ukazuje vliv dlouhodobého teplotního zatěžování na materiálu PET. Konkrétně se zaměřuje na objemovou rezistivitu připravených vzorků. Délka experimentu teplotního zatěžování byla šest tisíc hodin. Teplota zatěžování byla stanovena na 190 °C. Výsledky z měření objemové rezistivity byly porovnány s výsledky diferenciální skenovací kalorimetrie. Velký důraz byl kladen na opakovatelnost provedených měření.
Abstrakt v dalším jazyce: The PET (polyethylene terephthalate) material is very important for electric machinery industry. This article explores the influence of long term thermal ageing on PET. Particularly, it is focused on the volume resistivity of studied samples. The time of thermal ageing was six thousand hours at the temperature of 190 °C. The results of volume resistivity were compared with differential scanning calorimetry. Special attention was paid to the reproducibility of measurement.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2011)
Číslo 3 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r5c3c3.pdf865,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/614

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.