Title: The testing of the insulating PET material
Authors: Beran, Leoš
Maršálková, Miroslava
Vokřínek, Jan
Citation: Electroscope. 2011, č. 3.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c3c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/614
ISSN: 1802-4564
Keywords: polyethylentereftalát;izolační materiály;teplotní stárnutí
Keywords in different language: polyethylene terephthalate;insulation materials;thermal aging
Abstract: Materiál PET (polyethylentereftalát) je velmi důležitý pro průmysl a výrobu elektrických strojů. Tento článek ukazuje vliv dlouhodobého teplotního zatěžování na materiálu PET. Konkrétně se zaměřuje na objemovou rezistivitu připravených vzorků. Délka experimentu teplotního zatěžování byla šest tisíc hodin. Teplota zatěžování byla stanovena na 190 °C. Výsledky z měření objemové rezistivity byly porovnány s výsledky diferenciální skenovací kalorimetrie. Velký důraz byl kladen na opakovatelnost provedených měření.
Abstract in different language: The PET (polyethylene terephthalate) material is very important for electric machinery industry. This article explores the influence of long term thermal ageing on PET. Particularly, it is focused on the volume resistivity of studied samples. The time of thermal ageing was six thousand hours at the temperature of 190 °C. The results of volume resistivity were compared with differential scanning calorimetry. Special attention was paid to the reproducibility of measurement.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2011)
Číslo 3 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c3c3.pdf865,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.