Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRot, David
dc.contributor.authorKožený, Jiří
dc.contributor.editorPihera, Josef
dc.contributor.editorSteiner, František
dc.date.accessioned2012-11-08T09:14:57Z
dc.date.available2012-11-08T09:14:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationElectroscope. 2011, č. 3.cs
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c4c8.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/615
dc.description.abstractTento článek se zabývá problematikou ampacity vodiče VVN. Motivací k tomuto příspěvku je stále se zvyšující počet obtížně řiditelných obnovitelných zdrojů elektrické energie připojovaných do energetické soustavy, čímž jsou kladeny stále vyšší nároky na přenosovou soustavu a především na její efektivní řízení. Proto se objevují snahy provozovatelů energetických sítí efektivně řídit přenosovou soustavu v závislosti na přenášeném výkonu a aktuálních meteorologických podmínkách v jejím okolí. Stále více se tedy v problematice energetických distribučních sítí objevuje téma ampacity vodiče. Prvním krokem k efektivnímu řízení však je znalost, jakým způsobem se AlFe vodič za různých okolních podmínek a v závislosti na aktuálním zatížení bude chovat. Právě přiblížení chování AlFe vodiče za různých okolních podmínek si klade za cíl tento článek.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs
dc.rightsCopyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.en
dc.subjectvodiče velmi vysokého napětícs
dc.subjectAlFe vodičecs
dc.subjectampacitacs
dc.subjectřízení přenosové soustavycs
dc.titleVliv sdílení tepla radiací a prouděním na ohřev AlFe lana VVN pod zátěžícs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article deals with the high voltage conductor ampacity. The motivation for this paper is the increasing number of hard-controllable renewable electricity sources connected to the power system. Due to this fact there are increasing demands put on the transmission systems and, especially, to their effective management. Therefore, there are efforts from energy network operators to effectively manage the transmission system according to the transmitted power and current weather conditions. Increasingly, therefore, the issue of conductor’s ampacity gets discussed in the area of energy distribution networks. The first step towards effective management of transmission systems is to understand how AlFe ropes operate under different environmental conditions and different actual load. Exploring closer the behavior of AlFe rope under different environmental conditions is the aim of this article.en
dc.subject.translatedAlFe conductorsen
dc.subject.translatedampacityen
dc.subject.translatedtransmission system controlen
dc.subject.translatedhigh voltage conductorsen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 3 (2011)
Články / Articles (KEE)
Číslo 3 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c4c8.pdf1,16 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.