Title: Tester pro dlouhodobou analýzu superkapacitorů a akumulátorů pro projekt pikosatelitu PilsenCUBE a první výsledky ověřovacích testů
Authors: Soukup, Radek
Hamáček, Aleš
Řeboun, Jan
Citation: Electroscope. 2011, č. 3.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c3c7.pdf
http://hdl.handle.net/11025/617
ISSN: 1802-4564
Keywords: testery;superkapacitory;akumulátory;pikosatelity;elektrická diagnostika;PilsenCube
Keywords in different language: testers;supercapacitors;accumulators;picosatelites;electrical diagnostics;PilsenCube
Abstract: V článku popisujeme tester s řídící aplikací navržený pro dlouhodobou analýzu chování superkapacitorů a akumulátorů během nabíjecích a vybíjecích cyklů. Zařízení umožňuje u superkapacitorů dlouhodobě sledovat účinnost uskladňování náboje a energie v průběhu cyklování, analyzovat změny ve vnitřní impedanci a samovybíjení, vyhodnocovat změny v kapacitě a sledovat dynamické změny kapacity v závislosti na napětí. Toto zařízení také umožňuje sledovat některé obdobné charakteristiky i u akumulátorů. Článek obsahuje i ukázku výsledků prvních ověřovacích testů superkapacitorů Maxwell pro potřeby pikosatelitu PilsenCUBE, vyvíjeného na Fakultě elektrotechnické, ZČU v Plzni.
Abstract in different language: This paper deals with super-capacitor and accumulator tester and also some results of Maxwell super-capacitors are mentioned. The tester device is capable to realize long-term charging and discharging cycles and evaluate several parameters change in time. It is possible to analyze an efficiency of charge and energy storing, to analyze an internal resistance and self-discharging, to analyze capacity changing in time domain and in relation to applied voltage. Results from tester devices were used in picosatellite PilsenCUBE, developed at the Faculty of Electrical Engineering, University of West Bohemia in Pilsen.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2011)
Články / Articles (KEE)
Číslo 3 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c3c7.pdf501,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.