Název: Optické vlastnosti epoxydové pryskyřice dotované ionty vlastních zemin
Autoři: Prajzler, Václav
Lyutakov, Oleksiy
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2013, č. 3.
Datum vydání: 9-zář-2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo3_2013/r7c1c2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6201
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: optické vlastnosti;epoxidová pryskyřice;polymerní vrstvy
Klíčová slova v dalším jazyce: optical properties;epoxy resin;polymer ions
Abstrakt: Příspěvek popisuje vlastnosti polymerních vrstev s dotací vzácných zemin. Polymer epoxidové pryskyřice Epoxy Novolak Resin byl dotován erbiem, erbiem/ytterbiem a dysprosiem. Tyto vrstvy byly připraveny metodou rotačního lití na křemíkové substráty a na substráty z křemenného skla. U vrstev byla studována infračervená spektra (IČ), absorpční spektra a luminiscenční spektra. IČ spektra prokázala, že polymerní vrstvy s obsahem vzácných zemin obsahují O-H pásy. Absorpční spektra byla použita pro zjištění pásů, které odpovídají pásům vzácných zemin, a luminiscenční spektra byla použita pro měření luminiscence erbia a erbia/ytterbia na vlnové délce kolem 1530 nm a pro luminiscenci dysprosia kolem vlnové délky 1300 nm. Ytterbium bylo použito jako syntetizér pro polymerní vrstvy s dotací erbia jako prostředek k dosažení větší intenzity optického záření na vlnové délce 1530 nm při optickém čerpání na vlnové délce 980 nm.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper deals with the properties of rare earth ions doped polymer layers. Polymer Epoxy Novolak Resin was doped with erbium, erbium/ytterbium and dysprosium ions. The layers were fabricated by spin-coating on silicon and quartz substrates. We have investigated infrared (IR) spectra, absorption spectra and photoluminescence spectra. IR spectra show, that polymer layers doped with rare earth ions contain the O-H group. Absorption spectra were used for the investigation of bands corresponding to rare earth ions and photoluminescence measurements were used for the investigation of erbium and erbium/ytterbium luminescence around wavelength 1530 nm and for dysprosium around 1300 nm. Ytterbium ions were used as synthesizers for polymer layers doped with erbium to achieve higher photoluminescence intensity around wavelength 1530 nm.
Práva: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r7c1c2.pdfPlný text593,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6201

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.