Název: Klasické přístupy k problému objektivity v sociologii
Autoři: Kubátová, Helena
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2013, č. 1, s. 194-218.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2013/ACTA_FF_2013_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6271
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: objektivita;sociologie;kritický racionalismus;paradigma vědy;positivism
Klíčová slova v dalším jazyce: objectivity;sociology;critical rationalism;scientific paradigm;positivism
Abstrakt: On the basis of Popper’s strong scientific version of objectivity, the aim of this study has been to explicate and evaluate the chosen ways of ensuring objectivity in sociology. Popper’s method of critical testing of hypotheses and theories is a contrast-referential model enabling more precise identification of the importance of objectivity in sociology. Besides the introduction and conclusions, the study consists of three main parts. The first part deals with concise delimitation of Popper’s method of deductive testing of scientifi c statements, theories, and hypotheses. In the second part, the strong version of objectivity is compared with the weak version of objectivity in sociological knowledge. The third part is devoted to critical interpretation of various concepts of positivist and interpretative approaches to objectivity in sociology.
Práva: © Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2013)
Číslo 1 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kubatova.pdfPlný text273,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6271

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.