Název: Saʿīd ibn Ḥasan z Alexandrie: Židovský konvertita k islámu a jeho důkazy Muḥammadova proroctví z hebrejské Bible
Autoři: Boušek, Daniel
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 2, s. 52-73.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6297
ISSN: 1808-0364
Klíčová slova: Saʿīd ibn Ḥasan;polemická literatura;mamlúcké období;náboženská konverze;znamení Muḥammadova proroctví
Klíčová slova v dalším jazyce: polemical literature;mamluk period;religious conversion;signs of Muḥammad’s prophethood;Saʿīd ibn Ḥasan
Abstrakt: The article deals with a polemical treatise Masalik al-nazar (1320) of Saʿīd ibn Ḥasan, a Jewish convert to Islam from Alexandria. Since Saʿīd did not succeed with his attempt to organize a disputation with the spiritual leaders of the Jews and the Christians, he put his polemical arguments on paper. The author gives in the treatise a long list of putative prophecies concerning the prophet Muhammad and Islam culled from the Hebrew Bible, which bear witness to Saʿīd’s unfamiliarity with the Muslim polemical literature. In so doing, when unable to shut down the houses of prayer of ”protected people” altogether, he aimed at least to persuade the Muslim authorities to eradicate the pictures and the statues from them. Masalik al-nazar contains inter alia interesting biographical parts describing the author’s process of conversion which was triggered by a dream vision urging him to convert. The treatise offers a valuable testimony to aggravating social conditions of the non-Muslim minorities in the Mamluk Egypt and Syria.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2012)
Číslo 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bousek.pdfPlný text303,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6297

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.