Název: Postavení Židů v islámských zemích a jeho proměny pod vlivem Evropy
Autoři: Arava-Novotná, Lena
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 14-31.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6327
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: judaismus;islám;dhimmí;kolonialismus;sionismus
Klíčová slova v dalším jazyce: judaism;islam;dhimmí;colonialism;zionism
Abstrakt: Setkání mezi islámem a judaismem přineslo od samého počátku řadu frikcí a konfliktů, které zanechaly stopy především v rodícím se Koránu i v ústní islámské tradici. Po celá staletí se však islámské náboženství dokázalo vyhnout ideologiím, jež by věřící muslimy vedly k negaci židovského náboženství či k nenávisti vůči židovskému obyvatelstvu. Otevřelo-li se muslimské obyvatelstvo protižidovským a antisemitským proudům, bylo to až v průběhu 19. století a na základě přímého působení představitelů evropských mocností, které v Orientě zápasily o sféry vlivu a nadvládu. Cílem tohoto článku je proto nejen shrnout náboženské, právní i společenské základy, z nichž vyrůstalo tradiční postavení Židů v islámských zemích, ale i poukázat na hluboké otřesy, jimiž tyto principy prošly po setkání muslimské civilizace s Evropou, a které připravily cestu modernímu antisemitismu na Blízkém Východě.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2011)
Číslo 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Arava_Novotna.pdfPlný text267,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.