Název: Podněstří – kvazistátní struktura na politické mapě Evropy
Autoři: Behenský, David
Šanc, David
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 32-56.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6328
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Podněstří;Moldávie;kvazistáty;Svaz sovětských socialistických republik;postkomunismus;mezinárodní bezpečnost;mezinárodní konflikty
Klíčová slova v dalším jazyce: Transnistria;Moldova;quasi-states;Union of Soviet Socialist Republics;post-communism;international safety;international conflicts
Abstrakt: The main issue of the paper is the security and the juridical statute of the separatist territory of the Republic of Moldova – Transnistria. Despite of the stance of the international community, Transnistria decided to defend its disputable independence with the support of the Russian Federation. Transnistria is presented as a specifi c unit which can be called quasi-state. The specifi cs of the statehood of this “state” is typical for other similar examples such as Kosovo or South Ossetia, which lack the international recognition of sovereignty. Authors of the article discuss the main problems of the security and international relationship between the Republic of Moldova, Transnistria, the Russian Federation, NATO and OSCE, and introduce the scenarios of the future evolution of confl ict in the region and the status of Transnistria.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2011)
Články / Articles (KAP)
Číslo 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Behensky.pdfPlný text354,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6328

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.