Název: Constructing Zoroastrian identity in Muslim Iran
Autoři: Niechciał, Paulina
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 190-202.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6336
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: zoroastriánství;islám;náboženská identita;Írán;dhimmí;islámská revoluce
Klíčová slova v dalším jazyce: Zoroastrianism;Islam;religious identity;Iran;dhimmí;islamic revolution
Abstrakt: In the article I would like to pay attention to the internal diversity of so-called Muslim world. In my research I deal with the Zoroastrian religious minority in the Islamic Republic of Iran. Although contemporary Iran is a confessional state and its offi cial religion is Twelver Shi’ism, the religious pluralism is present in the country. I would like to comment on the process of constructing Zoroastrian collective identity in the context of Islamic state.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2011)
Číslo 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Niechciał.pdfPlný text210,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.