Název: Postoj Švajčiarska k autoritatívnemu režimu Slovenskej republiky (1939-1945)
Autoři: Stráska, Jana
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 2, s. 36-53.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6355
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Slovenský štát;1939-1945;Švýcarsko;mezinárodní vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Slovak Republic;1939-1945;Switzerland;international relations
Abstrakt: The study deals with the political relationship between the Slovak Republic and Switzerland in 1939 - 1945. After the loss of traditional business contacts Switzerland established contact with the newly established Slovak Republic. Both countries brought near particular need of economic cooperation in difficult times of war. Unlike economic relations may be relations in political terms, characterized as a stopgap. Switzerland did not have to worry about their nationhood, which can not be said of Slovakia. His international position was disproportionally stronger. Probably this will be reflected in his relationship to Germany. Despite the apparently declared neutrality did not hide their sympathy to the Western Allies. This found its expression in relation to an authoritative or totalitarian regime of the Slovak Republic, which came about as a satellite state of Germany.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2011)
Číslo 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Straska.pdfPlný text230,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6355

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.