Název: Příspěvek k historiografii dějin židovského národa I.: od starověku k osvícenství a haskale
Autoři: Arava-Novotná, Lena
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 2, s. 83-93.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6357
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: judaismus;historie;Aškenázové;osvícenství;talmud
Klíčová slova v dalším jazyce: judaism;history;Ashkenazi Jews;enlightenment;talmud
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2011)
Číslo 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
arava_novotna.pdfPlný text185,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6357

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.