Název: Kolínsko ve starší době bronzové: možnosti zkoumání kontinuity a struktury osídlení únětické kultury
Autoři: Král, Vlastimil
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 98-103.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6380
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: raná doba bronzová;Únětice;Kolín;kontinuita osídlení
Klíčová slova v dalším jazyce: early bronze age;settlement continuity;Únětice;Kolín
Abstrakt: The main aim of this contribution is to suggest possibilities of continuity and structure of Únětice Culture settlement by the analysis of preserved material sources from Early Bronze Age and Late Neolithic. The study is focused on district of Kolín (and some parts of Kutná Hora and Nymburk districts). There are many known material sources and localities which they have not been documented properly. It means that structural data are lost for further archaeological analysis and research. This makes our situation complicated for research on localities where is an evidence of mutual settlement of Únětice Culture with Corded Ware Culture and Bell Beaker Culture.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kral.pdfPlný text697,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6380

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.