Název: Dětští vojáci: oběti nebo kati?
Autoři: Strnad, Štěpán
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 2, s. 87-102.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6420
ISSN: 1804–0364
Klíčová slova: dětští vojáci;trestní odpovědnost;ozbrojené konflikty;mezinárodní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: child soldiers;criminal responsibility;armed conflicts;international law
Abstrakt: The article studies questions relating to the dilema of the child soldiers' criminal responsibility. Firstly, it presents the conceptualisation process of childhood in the European societies and impacts of colonialism on African childhood. Further, there is a brief analysis of the international law rules which prohibit child recruiting and child participation in armed conflicts. The main interest focuses on the individual criminal responsibility codified by the international law in the sphere of the abuse of child soldiers and the dilemma of child's responsibility for crimes against the international law. In the last part there is a presentation of several cases of application of criminal responsibility on former child soldiers during the post-conflict process in the countries which passed civil armed conflicts. Examples are chosen from Liberia, The Democratic Republic of Congo, Rwanda and Sierra Leone.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2010)
Číslo 2 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Strnad.pdfPlný text247,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.