Název: Návrh metodiky nedestruktivního výzkumu vesnic zaniklých po roce 1945
Autoři: Funk, Lukáš
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 4, s. 267-279.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6461
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: nedestruktivní výzkum;zaniklé vesnice;20. století;osídlení
Klíčová slova v dalším jazyce: non–destructive survey;extinct villages;20th century;settlement
Abstrakt: The aim of this article has been to create and subsequently test an optimal methodology of a non–destructive survey of sites deserted after 1945, which consists of a formalized description of recovered relicts and their recording including the use of GPS. The use of this method on the deserted village of Bažantov there was revealed a number of previously unknown findings. They are for example the unified typology of deserted houses and outbuildings, the location of original roads and those created during the process of desertion and the differentiation that took place during the post–depositional transformations of the structures.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2010)
Číslo 4 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Funk.pdfPlný text728,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6461

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.