Název: Monismus jako filosofické východisko
Autoři: Janský, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 4, s. 62-90.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6561
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: monismus;dualismus;Steiner, Rudolf
Klíčová slova v dalším jazyce: monism;dualism;Steiner, Rudolf
Abstrakt: The article is focused on presentation of main ideas inherent in the monistic philosophy of Rudolf Steiner formulated at the end of 19th century. At the core of his philosophy there is an introspective analysis of human thought activity, stressing its trans-subjective and transobjective character and a synthetic grasp of the relation and mutual overlap of concepts of "thinking" and "experience". On this basis Steiner sets forth to overcome common concepts of limitation of human knowledge by transforming the dualistic approach to world experience into a monistic view, which in thinking finds an element identically inherent in human mind and "outer" nature. Steiner’s conception of "monism of thought" is not only a specific epistemological starting point, but also a philosophical basis for contemplation on the relationship between the phenomena of world and man and their essences.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2012)
Číslo 4 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
jansky.pdfPlný text288,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.