Název: Evoluční epistemologie Stephena Toulmina
Autoři: Lukešová, Anna
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 4, s. 130-149.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6565
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: evoluční epistemologie;vývoj vědy;Toulmin, Stephen
Klíčová slova v dalším jazyce: evolutionary epistemology;development of science;Toulmin, Stephen
Abstrakt: When answering the question: “How does science really work?” Stephen Toulmin developed his own account of evolutionary epistemology. Evolutionary epistemology should be understood as naturalistic approach to the theory of knowledge which uses models and analogies derived from evolutionary biology. Toulmin states that at each stage there is a pool of competing intellectual variants and each generation selects some of them. The selected ones are incorporated into the science concerned and subsequently passed on to the next generation as integral part of the scientific tradition. Thus science develops as the outcome of a double process: innovation and selection. Given this evolutionary framework the author will look at the nature of intellectual evolution, changes and choices in science.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2012)
Číslo 4 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lukesova.pdfPlný text238,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6565

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.