Název: Individuace technikou
Autoři: Pacvoň, Michal
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 4, s. 91-110.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6566
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: člověk a technika;individuace;evoluce;lidské tělo
Klíčová slova v dalším jazyce: human and technology;individuation;evolution;human body
Abstrakt: Technology and its very quick development is one of the most striking aspects of the world we live in. This development is almost unanimously acclaimed as the base for our societies and its prosperity; on the other hand the same technological development is widely criticized by many influent philosophers (Heidegger, Virilio, Habermas, Stiegler, Ortega y Gasset etc). The article explores the relation between the technological development and man, more particularly relation among the biological part of human being, the human body, the psychological and collective individuation and the technology. Technology can’t be considered as independent from human being and its evolution – individuation and technological development are going together. Recent technologies affect deeply not only our body and behavior but also the patterns of thinking, communication and even perception. The article tries to explore the field around the question: do they represent a danger to our individuation?
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2012)
Číslo 4 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pacvon.pdfPlný text240,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6566

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.