2009

Kolekce


Recent Submissions

Antropoweb
Editorial

Gebouská, Lucie
Vašíček, Z. a Z. Mayerová 2008. Minulost a současnost, paměť a dějiny. Praha: Triáda

Ambrožová, Linda
Wells, S. 2005. Adam a jeho rod: genetická odysea člověka. Praha: Dokořán

Hejnal, Ondřej
Eriksen, T.H. 2008. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národní příslušnost, rituál. Praha: Portál

Vašát, Petr
Jakoubek, M. 2008. Cikáni a etnicita. Praha: Triton