2009

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky


Úvodní strany


Editorial


Úvodní strany

Gebouská, Lucie
Vašíček, Z. a Z. Mayerová 2008. Minulost a současnost, paměť a dějiny. Praha: Triáda

Hejnal, Ondřej
Eriksen, T.H. 2008. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národní příslušnost, rituál. Praha: Portál