2009

Kolekce

10 items

Recent Submissions


Úvodní strany


Editorial


Úvodní strany

Gebouská, Lucie
Vašíček, Z. a Z. Mayerová 2008. Minulost a současnost, paměť a dějiny. Praha: Triáda

Ambrožová, Linda
Wells, S. 2005. Adam a jeho rod: genetická odysea člověka. Praha: Dokořán