2009

Kolekce


Recent Submissions

Antropoweb
Editorial

Gebouská, Lucie
Vašíček, Z. a Z. Mayerová 2008. Minulost a současnost, paměť a dějiny. Praha: Triáda

Hejnal, Ondřej
Eriksen, T.H. 2008. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národní příslušnost, rituál. Praha: Portál

Ambrožová, Linda
Wells, S. 2005. Adam a jeho rod: genetická odysea člověka. Praha: Dokořán

Janeček, Petr
"Městské legendy" na pomezí oborů: antropologický, folkloristický nebo sociologický diskurs?